REGULAMIN

Regulamin sklepu Dreamcraft.pl :

I. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego dreamcarft.pl jest firma:
  Dreamcraft Monika Wołoszyn
  ul Główna 25 55-220 Miłocice Małe

NIP: 9121833442
Adres do korespondencji – jw.
Nr rachunku bankowego: 93 1090 2428 0000 0001 0662 3880

Sklep internetowy Dreamcraft.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu dreamcraft.pl.

 1. Korzystanie ze sklepu Dreamcraft.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.
  Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim.
  Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym,
  zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, Dz.U. nr 133 poz. 883.
 3. Regulamin sklepu internetowego Dreamcraft.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Dreamcraft Monika Wołoszyn
 4. W celu Korespondencji elektronicznej ze sklepem internetowym Dreamcraft.pl należy korzystać adresu e-mail: sklep@dreamcraft.pl lub kontakt@dreamcraft.pl
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

II. Składanie zamówienia

 1. Proces realizacji zamówienia zaczyna się od prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia i przesłania go na adres e-mail.
 2. W formularzu zamówienia klient powinien określić:
  a) rodzaj i ilość zamawianego towaru,
  b) dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia: pełne dane adresowe i kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
  c) forma płatności,
  d) sposób dostarczenia towaru.
 3. Klient przesyłając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego Dreamcraft.pl oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Po otrzymaniu przez sklep internetowy Dreamcraft.pl formularza zamówienia, do klienta wysyłamy e-mail z informacją o statusie realizacji lub z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 5. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez fax lub e-mail, podany w serwisie internetowym Dreamcraft.pl .

III. Korzystanie z koszyka

Przy każdym produkcie znajduje się pole „dodaj do koszyka” (ikonka koszyk). Należy kliknąć na to pole, aby dany produkt znalazł się w koszyku z zakupami. Zawartość koszyka można zobaczyć za każdym razem, gdy wkłada się do niego kolejny produkt lub po kliknięciu na „Twój koszyk”. Dzięki temu można kontrolować swoje zakupy. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianych produktów lub zrezygnować z nich całkowicie. Aby zrealizować swoje zamówienie, wystarczy kliknąć na „zamówienie”. Jeszcze wtedy możliwa jest rezygnacja z zakupów lub dokonanie zmian w zamówieniu. Po kliknięciu na „prześlij dane” nie ma już możliwości jego zmiany. W ciągu kilku minut Kupujący otrzyma e-mail z listą zakupionych towarów. UWAGA! Jeżeli w otrzymanym e-mailu znajduje się jakikolwiek błąd związany z ilością zamawianego towaru bądź danymi adresowymi prosimy o niezwłoczną informację pod adres sklep@dreamcraft.pl (podając numer zamówienia w tytule wiadomości).

IV. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia w sklepie Dreamcraft.pl wysyłamy do Państwa e-mail z numerem naszego rachunku bankowego.
  W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia złożonego w sklepie.
 2. Sklep internetowy Dreamcraft.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, który odbywał się będzie tylko w dni robocze, w godzinach 8-15.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie wiadomością e-mail, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. W takiej sytuacji sklep internetowy Dreamcraft.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 4. Wysyłka towaru zamówionego przez Klienta następuje po otrzymaniu przez sklep internetowy Dreamcraft.pl informacji o dokonaniu płatności za niniejszy towar, w terminie podanym przy opisie produktu.
 5. Sklep internetowy Dreamcraft.pl zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w przypadku:
  a) nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,
  b) podejrzenia, że zawarte w formularzu zamówienia informacje są nieprawdziwe,
  c) braku możliwości kontaktu z Klientem
  d) niedostępności zamówionego przez Klienta towaru.
 6. Większość zamówień realizujemy w terminie od 3 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu.
  Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji.
  Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez kupującego towarów zajmie nam więcej czasu, poinformujemy o dłuższym terminie realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia może wynieść 14 dni roboczych.
 7. W sytuacji gdy w grupie zamówionych towarów zawiera się taki, którego obecnie nie ma na magazynie, sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o tym fakcie i ustalenia z nim rozwiązania celem finalizacji transakcji.
  W każdym przypadku, gdy sklep internetowy Dreamcraft.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

V. Ceny i warunki zapłaty

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym Dreamcraft.pl podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, i kosztów opakowania, które znajdują się w każdym formularzu zamówienia.
 3. Sklep internetowy Dreamcraft.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów (za wyjątkiem zamówień będących w trakcie realizacji) oraz cen przesyłek, aktualizacji oferty oraz organizowania akcji promocyjnych.
 4. Dowodem zakupu towaru jest rachunek. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę bez VAT. Chęć otrzymania faktury bez VAT za zamówiony towar należy zaznaczyć w formularzu zamówienia, podając dane do wystawienia takiej faktury. Rachunek lub faktura bez VAT dostarczane są do Klienta wraz z zamówionym towarem .

VI. Płatności

 1. Przelew bankowy
  Dane do przelewu:
  nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
  nr konta: 93 1090 2428 0000 0001 0662 3880
  adres odbiorcy:
  Dreamcraft Monika Wołoszyn
  ul. Główna 25
  55-220 Miłocice Małe
 2. Gotówka, w przypadku odbioru osobistego.
 3. Sklep internetowy Dreamcraft.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
  a) opłat bankowych za dokonanie przelewu
  b) opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego.

VII. Dostawa

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym Dreamcraft.pl są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 5 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Dreamcraft.pl a Kupującym.
 2. W przypadku wysyłki zagranicznej koszty wysyłki są ustalane indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz wielkości paczki. Po złożeniu zamówienia klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu drogą telefoniczną lub przez e-mail. Wysyłki zagraniczne realizujemy tylko przy przedpłacie na konto.
 3. Zamówione przez Klienta towary mogą zostać dostarczone poprzez:
  a) przesyłkę kurierską w ramach przedpłaty
 4. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.
 5. Sklep internetowy Dreamcraft.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy.
 6. Opłata związana z dostarczeniem towaru do Klienta będzie osobną pozycją na rachunku lub fakturze bez VAT, wystawionej przez sklep internetowy Dreamcraft.pl
 7. Możliwy jest odbiór osobisty niektórych asortymentów towaru w siedzibie firmy Dreamcraft Monika Wołoszyn po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 8. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. O sytuacji tej należy również poinformować sklep internetowy Dreamcraft.pl telefonicznie lub wysyłając e-mail na adres sklep@dreamcraft.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towaru. Niezbędne są również zdjęcia przedstawiające uszkodzenie produktu. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Klienta.
 9. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy Dreamcraft.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego Dreamcraft.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie (Klient).

VIII. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej oraz powiadomić o tym fakcie sklep internetowy Dreamcraft.pl
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, protokołu reklamacji, który jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej – procedurę tę w imieniu Kupującego przeprowadzi Sprzedający, efektem czego Kupujący otrzyma w jak najkrótszym czasie towar zgodny z zamówieniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopie faktury bez VAT lub rachunku.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki – na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30 ze zm.), składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt.
 6. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu
 7. Uwaga! zdjęcia mogą nie oddawać idealnie wyglądu produktu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami a wyglądem rzeczywistym sklep nie odpowiada i w/w różnice nie mogą być podstawą do reklamacji. Sklep internetowy Dreamcraft.pl nie odpowiada także za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji, bądź zwrotu.
 8. Po otrzymaniu przesyłki przez sklep internetowy Dreamcraft.pl i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony, pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 9. Jeżeli okaże się, iż zwracany towar nosi ślady użytkowania, to zwrot nie zostanie przyjęty i towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 10. Link do platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) – link
 11. Adres korespondencyjny na jaki konsument może odesłać zwrot pełnowartościowego lub reklamowanego towaru:
  Dreamcraft Monika Wołoszyn

Ul.Główna 25

55-220 Miłocice Małe

 1. Link do formularza odstąpienia od umowy – link

IX. Koszty dostawy

 1. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki jest uzależniony od ilości i ciężaru zamówionych produktów . Ceny podane są w formularzu zamówienia odpowiednie dla każdego z produktów.
 2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki w przypadku:
  odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy

X. Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach naszego sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów serwisu Dreamcraft.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu oraz regulaminie.
 2. Zespół naszego sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na aukcjach produktów były zgodne z rzeczywistością. 
 3. Sklep internetowy Dreamcraft.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży w sytuacjach wyjątkowych, na które sklep internetowy Dreamcraft.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku realizacja zamówienia zostaje przedłużona o czas trwania w/w sytuacji.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Dreamcraft.pl.
 5. Regulamin określa zasady zakupów na aukcjach naszego sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 6. Dreamcraft.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271)
Shopping Cart